Regels

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

Voldoen aan de leeftijdseisen, dus niet jonger dan 7 en niet ouder dan 15 zijn op de dag van het toernooi. Wanneer je tijdens een voorronde hebt voldaan aan de leeftijdseis, voldoe je ook aan de leeftijdseis bij een eventuele finale die plaatsvind nadat je 16 bent geworden. Om deel te nemen hoef je geen (actieve) handicap te hebben. Je hoeft ook geen lid te zijn van een golfclub.

 

Categorieën

Jongens en meisjes apart:

  7 -   9 jaar

10 - 11 jaar

12 - 13 jaar

14 - 15 jaar

 

REGELS DRIVING

 • Elke deelnemer slaat drie ballen binnen een 35 meter brede fairway. De slagen die op de Fairway eindigen leveren punten op.
 • Vlaggen markeren beide kanten van de fairway met daarnaast een extra ruimte van 20 meter.
 • Als er een bal op een grens stil ligt, wordt deze als binnen de lijnen beschouwd.
 • Als een bal tot stilstand komt op een scorelijn, telt deze als in het vlak met de hogere score.
 • De afstand wordt eveneens met een rangefinder gemeten.


Puntenoverzicht voor het onderdeel Driving

  1 punt      Tot 20 meter
  2 punten     20 - 40 meter
  3 punten     40 - 60 meter
  4 punten     60 - 70 meter
  5 punten     70 - 80 meter
  6 punten     80 - 90 meter
  7 punten     90 - 100 meter
  8 punten   100 - 110 meter
  9 punten   110 - 120 meter
10 punten   120 - 130 meter
11 punten   130 - 140 meter
12 punten   140 - 150 meter
13 punten   150 - 160 meter
14 punten   160 - 170 meter
15 punten   170 - 180 meter
16 punten   180 - 190 meter
17 punten   190 - 200 meter
18 punten   200 - 210 meter
19 punten   210 - 220 meter
20 punten   220 - 230 meter
21 punten   230 - 240 meter
22 punten   240 - 250 meter
23 punten   250 - 260 meter
24 punten   260 - 270 meter
25 punten   270+ meter

  

REGELS CHIP

 • Elke deelnemer slaat drie ballen naar de hole op 10 tot 15 meter.
 • Alle slagen worden gemeten vanaf het midden van de hole en gemarkeerd door duidelijke cirkels die de afstanden aangeven.
 • Als een bal tot stilstand komt op een scorelijn, telt deze als in het vlak met de hogere score.

Puntenoverzicht voor het onderdeel Chip

   1 punt   Een bal die eindigt op meer dan 3.00 m van de hole 
  2 punten   Een bal die eindigt tussen 2.40 - 3.00 m van de hole
  5 punten   Een bal die eindigt tussen 1.80 - 2.40 m van de hole
10 punten   Een bal die eindigt tussen 1.20 - 1.80 m van de hole
15 punten   Een bal die eindigt tussen 0.60 - 1.20 m van de hole
20 punten   Een bal die eindigt binnen 0.60 m van de hole
25 punten   Hole in One

 

REGELS PUTT

 • Elke deelnemer putt drie ballen vanaf 1.80 meter, vanaf 4.50 meter en vanaf 9.00 meter.
 • Alle slagen worden gemeten vanaf het midden van de hole en gemarkeerd door duidelijke cirkels die de afstanden aangeven.
 • Als een bal tot stilstand komt op een scorelijn, telt deze als in het vlak met de hogere score.


Puntenoverzicht voor het onderdeel Putting

   1 punt   Een bal die eindigt op meer dan 1.50 m van de hole 
  2 punten   Een bal die eindigt tussen 1.20 - 1.50 m van de hole
  5 punten   Een bal die eindigt tussen 0.90 - 1.20 m van de hole
10 punten   Een bal die eindigt tussen 0.60 - 0.90 m van de hole
15 punten   Een bal die eindigt tussen 0.30 - 0.60 m van de hole
20 punten   Een bal die eindigt binnen 0.30 m van de hole
25 punten   Hole in One

 

PUNTENTELLING OVERALL

Elke deelnemer slaat 3 keer per onderdeel. Elke deelnemer verdient dus punten bij alle drie onderdelen. Per slag zijn er maximaal 25 punten te scoren. De maximumscore per onderdeel is 75 punten. Kampioen is degene die het meeste aantal punten heeft wanneer alle punten van de drie onderdelen bij elkaar zijn opgeteld. De maximumscore is 225 punten. Ook kun je kampioen op een onderdeel worden. Dit is per onderdeel degene die het meeste punten heeft behaald. Als er een gelijksspel is wordt de deelnemers derde slag (drive, chip of putt) gebruikt als tiebreaker (gevolgd door de tweede en de eerste indien nodig). Als het vervolgens nog steeds een gelijkspel is, zijn beide deelnemers kampioen op dat onderdeel.

 

SPELREGELS FINALE

Drive
Fairway van 35m breed en circa 275m lang.
Per speler 2 drives.
Afstanden worden gemeten in meters met een rangefinder.
Van de 2 drives geldt de langste voor de score.
De speler met de langste drive verdient 10 punten. De volgende 8 en zo tot 2 punten voor de minst verre. In geval van gelijke afstand bij de verste drive wordt gekeken naar de tweede drive om de ranking te bepalen. Indien dat ook gelijk is dan worden de punten van de twee plaatsen opgeteld en gedeeld door het aantal spelers. Voor de eerste plaats wordt er een extra drive geslagen om de winnaar te bepalen.


Chip

Afstand naar de hole circa 15m
Per speler 2 chips.
De afstanden naar de rand van de hole worden in centimeters gemeten met een meetlint. De 2 afstanden worden opgeteld.
Speler met de kleinste gecumuleerde afstand verdient 10 punten. De volgende 8 en zo tot 2 punten voor de hoogste gecumuleerde afstand. In geval van een gelijke gecumuleerde afstand op de eerste plaats wordt er een extra chip gedaan om zo de nummer 1 te bepalen. Voor de overige plaatsen worden bij gelijke stand de punten van de twee plaatsen opgeteld en gedeeld door het aantal spelers.


Putt

Afstand naar de hole circa 9m en 4,5m
Per speler 2 putts (1 per afstand).
De afstanden naar de rand van de hole worden in centimers gemeten met een meetlint. De 2 afstanden worden opgeteld.
Speler met de kleinste gecumuleerde afstand verdient 10 punten. De volgende 8 en zo tot 2 punten voor de hoogste gecumuleerde afstand. In geval van een gelijke gecumuleerde afstand op de eerste plaats wordt er een extra putt gedaan om zo de nummer 1 te bepalen. Voor de overige plaatsen worden bij gelijke stand de punten van de twee plaatsen opgeteld en gedeeld door het aantal spelers.


Prijzen
Bij de finale zijn er alleen overall prijzen per categorie. Er zijn dus geen prijzen per onderdeel. De behaalde punten over de drie onderdelen worden bij elkaar geteld. De totaalscore bepaalt de ranking.